En domän är en webbsidas adress och identitet på internet – alltså det du knappar in i din webbläsares sökruta när du vill komma till en specifik hemsida. Den här hemsidans domän är alltså Jämför-webbhotell.se – bokstavskombinationen som tar dig direkt till vår hemsida. Alla hemsidor har en unik domän.

Sammanfattning:

Hur fungerar domännamn?

Ett domännamn, eller bara en domän, kan alltså även beskrivas som en hemsidas gatuadress på internet. Bakom den här adressen finns ytterligare en adress, IP-adressen. IP-adressen består av en kombination siffror – det är dessa siffror datorerna använder när de skickar information mellan varandra. Domännamnet kan beskrivas som en bokstavsöversättning av IP-adressen som är lättare för oss användare att komma ihåg och skriva in i vår webbläsare.

Skillnaden mellan domän och URL

En URL (Uniform Resource Locator) är en fullständig webbadress som kan innehålla domännamnet samt ytterligare information som vägvisare till en specifik sida eller resurs på en hemsida. Till exempel är ”https://jämför-webbhotell.se/strato/” en URL där ”jämför-webbhotell.se” är domännamnet.

Vad är en toppdomän?

De sista bokstäverna av ett domännamn kallas toppdomänen – det är delen efter den sista punkten i adressen. Vanliga toppdomäner är .se, .com och .nu. Det finns dock en mängd olika toppdomäner. Några andra populära exempel är .org och .net, men det finns även toppdomäner som .computer, .agency, .bank eller .fashion. Man har alltså möjlighet att personalisera sin domän även med toppdomänen.

Vissa toppdomäner är öppna för alla att skaffa, men andra har vissa specifika krav man måste uppfylla. Toppdomänerna .mil och .gov används till exempel av myndigheter i USA och får därför inte användas av privatpersoner av säkerhetsskäl. Andra toppdomäner är specifika för vissa företag och får inte användas utanför företaget.

Länder har olika toppdomäner

Förutom generiska toppdomäner så finns det landstoppdomäner som är specifika för varje enskilt land. Dessa toppdomäner kan liknas vid ett landsnummer när man ringer utomlands eller en bils landsbokstäver på registreringsskylten. Namngivningen av landstoppdomänerna följer en viss förutbestämd standard och består vanligtvis av två bokstäver.

Toppdomänen för Sverige är .se, den för Norge är .no och den för Danmark är .dk. För hemsidor som är aktiva inhemskt är det vanligt att välja landstoppdomänen för just det landet. Det signalerar var hemsidan är verksam och ger ett visst förtroende till besökaren.

DNS-systemet

Domännamnssystemet (DNS) fungerar som internets telefonbok och översätter domännamn till IP-adresser. När du skriver in en domän i din webbläsare, använder DNS denna översättning för att hitta den korrekta servern där hemsidan är värd.

Registrering och administration

För att registrera en domän behöver du använda en domänregistrator, som är en tjänst som hanterar registreringen av domännamn. Du väljer ett domännamn, kontrollerar dess tillgänglighet, och registrerar det genom registratorn.

Köpa domän

Om du vill skapa en egen webbsida behöver du alltså köpa en domän för att andra ska kunna hitta och besöka din sajt. För att skapa en webbsida behöver du även ett webbhotell.

Vanliga frågor och svar om domäner

Vad är en domän?

En domän är en adress och en identitet på internet. Det är domänen du skriver in när du vill besöka en specifik hemsida. Domänen är i sin tur uppdelad i domännamn och toppdomän. Toppdomänen är de allra sista bokstäverna efter den sista punkten i domännamnet, till exempel .se.

Är domän och IP-adress samma sak?

En domän är kopplad till en specifik IP-adress. Man kan alltså säga att en domän är en översättning av en IP-adress som är lättare att komma ihåg och skriva in i webbläsaren.

Vad är en toppdomän?

En toppdomän är de sista bokstäverna i ett domännamn efter punkten, till exempel .se eller .com. En toppdomän kan vara generisk, som .com, eller specifik för ett visst land, som .se.

Hur hittar jag en billig domän?

Jämför-webbhotell.se listar billiga återförsäljare av domäner och webbhotell. På sidan hittar du de återförsäljare vi rekommenderar och recensioner av deras tjänster. Här hittar du mer information om billiga domäner.

Hur vet jag om en domän är ledig?

För att ta reda på om en domän är ledig att köpa söker du efter den hos en domänåterförsäljare. Om den är ledig kan du köpa den, men om den inte är ledig får du förslag på alternativa toppdomäner eller stavningar. Läs mer om lediga domäner här.