Om du saknar den kunskap eller tid som krävs för att hantera en webbserver kan så kallad managed hosting vara ett alternativ för dig. Men vad innebär egentligen managed hosting? Hur skiljer denna typ av webb-hosting från andra typer?

I den här artikeln går vi igenom lite grundläggande information om managed hosting.

Vad är managed hosting?

Om du använder tjänsten managed hosting, innebär det att webbhotellet eller hostingföretaget sköter den dagliga driften av servern. De ser till att hårdvaran fungerar som den ska och sköter om och håller mjukvaran uppdaterad.

Ofta ingår hyra av hårdvara och allt som krävs för drift i avtalet och all service och drift sköts av tekniskt kunnig personal hos webbhotellet. Allt sammantaget är managed hosting väldigt likt det som också kallas att ha en dedikerad server.

Managed Hosting kan förekomma i lite olika former. Den kan både vara helt och hållet skött av teknisk personal hos webbhotellet, eller få visst stöd när det gäller service och support, men hanterad till stor del av kunden själv.

I en heltäckande managed hosting kan till exempel följande tjänster ingå:

 • Installation av operativsystem
 • Ansvar för backuper och annan säkerhet
 • Hantering av säkerhetslösningar som brandvägg, skydd mot intrång och överbelastningsattacker
 • Hjälp med vilka behov av serverns utifrån den egna verksamheten
 • Felsökning vi eventuella problem

Många svenska webbhotell erbjuder managed hosting. Då kallas det även ofta för systemförvaltning.

Vad är skillnaden på managed hosting och andra former av hosting?

Andra former av hosting är till exempel:

 • Cloud hosting
 • VPS
 • Dedikerad hosting
 • Delad hosting

Av dessa är det dedikerad hosting som har mest gemensamt med managed hosting. När du har en egen dedikerad server är det bara du som använder den. Beroende på vilket serviceavtal du har kan denna form ha mer eller mindre gemensamt med managed hosting-varianten. Managed hosting är en heltäckande service.

Delad hosting är snarare motsatsen till managed hosting. Här ligger din hemsida på en server som delas av flera olika hemsidor. Det innebär att prestandan på din hemsida kommer att påverkas av hur andra sidor som ligger på denna server beter sig. Om någon har mycket trafik och kräver mycket resurser blir det mindre kvar till dig. Ni delar även på supporten och den service och driftansvariga som hanterar servern.

VPS är lite som ett mellanting mellan en delad och dedikerad hosting. Genom VPS får du en virtuell privat server som är dedikerad till din hemsida. Det innebär att du fortfarande delar server utrymme med andra, men att du har en färdigfördelad del som är din till förfogande. Du är inte längre lika beroende av hur andra beter sig på servern.

Slutligen har vi då cloud hosting som är då flera olika servrar utnyttjas och de resurser du använder fördelas spritt över molnet. Det kräver mindre beroende på enskild hårdvara till exempel, vilket skiljer sig stort från managed hosting, där du har dedikerad hårdvara till just din server.

Fördelar med managed hosting

Det finns många fördelar med managed hosting, till exempel:

 • Tillgång till IT-kunnig personal – Ofta har du dygnet-runt-support tillgänglig för service med allt som gäller din server.
 • Bättre säkerhet – Webbhostingen sköts av proffs vilket höjer säkerheten och ansvaret för att din hemsida ska fungera ligger till stor till hos webbhotellet.
 • Du slipper anställa extern personal för serveradministration – Där finns möjlighet att spara pengar.

En nackdel med managed hosting är dock att det tenderar att vara en av de dyrare lösningarna du kan få hos ett webbhotell.

Vem har användning av managed hosting?

Managed hosting är ett lämpligt val för dig som vill ha en konkret server där du har möjlighet att detaljstyra eller begära information om vad som sker i servern, begära ändringar och service, och mycket mer. Det är ett väldigt ”hands-on”-alternativ när det gäller webbhosting. Du vet var servern står och vet att du har tillgång till service och teknisk hjälp när du behöver.

Om det är viktigt för dig att ha tillgång till din egen server och du vill ha full kontroll, samt heltäckande service, är managed hosting något för dig. Samtidigt är det viktigt att tänka på att du också blir beroende av den server som din verksamhet är placerad på, till skillnad från cloud hosting-lösningar.

Om du har begränsad kunskap inom IT och hela tiden vill ha tillgång till teknisk support är managed hosting ett smart val. Eller om du vill lägga begränsad tid på att sköta och driva servern, eftersom du hela tiden har personal som gör det åt dig med managed hosting.

Sammanfattning

Managed hosting är en lösning som oftast passar företag med stort behov av en välfungerande server. Det ger dig möjligheten att slappna av medan företaget som driver servern sköter allt det tekniska och ansvarar för att servern och din hemsida fungerar som den ska.

Det är en påkostad driftlösning som innefattar en egen dedikerad server och mycket omfattande service.